Terapilokaler

Århus:

Hans Hartvig Sedorfstræde 12
8000 Århus C

Marienlundsklinikken
Nordre Ringgade 117
8200 Århus N

Odder:

Krabbes Ager 6 8300 Odder

Rønde:

Østergårdsvej 6 Ugelbølle, 8410 Rønde

Der er parkeringsmulighed umiddelbart ved alle terapilokaler.