Stress

Få opladet dine indre batterier

Stress opstår når vi byder os større opgaver, end vores indre batterier magter.

Derfor er symptomerne mangfoldige og individuelle – eksempler som træthed, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, irritation, tristhed og ulystfølelser er således blot variationer over et tema. I denne kamp om at indfri vores egne og andres krav og forventninger, kan vores omsorg for os selv lide et dyrebart knæk.

Stress er således kroppens budskab om at noget livgivende i dig mistrives, og har brug for din støtte og opmærksomhed.

Derfor bliver et opgør med stress ofte en adgangsport til at møde sig selv og sit liv med nogle andre værdier. En perspektivering og en befrielse, som kan få afgørende betydning også i livets andre forhold i øvrigt.

Det kan undertiden føles som opgøret mellem at bryde ud eller at bryde sammen.

Terapien kan foregå i mine terapilokaler eller ved hjemme konsultation

Du er velkommen til at ringe til mig, så giver jeg gerne uforpligtende mit forslag til et eventuelt videre forløb. Ring på tlf. 31 21 15 61, eller skriv til niels.gallo@mail.dk

Læs også om terapi for eksistensielle kriser eller se priserne for terapi hos Niels Rom