Stress

Få hjælp til stress med samtaleterapi

Stress opstår når vi byder os større opgaver, end vores indre batterier magter.

Derfor er symptomerne mangfoldige og individuelle. Symptomer på stress kan f.eks. være:

  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær
  • Søvnforstyrrelser
  • Irritation
  • Tristhed
  • Ulystfølelser

Hvad er stress?

I kampen om at indfri vores egne og andres krav og forventninger, kan vores omsorg for os selv lide et dyrebart knæk.

Stress er således kroppens budskab om at noget livgivende i dig mistrives, og har brug for din støtte og opmærksomhed.

Derfor bliver et opgør med stress ofte en adgangsport til at møde sig selv og sit liv med nogle andre værdier. En perspektivering og en befrielse, som kan få afgørende betydning også i livets andre forhold i øvrigt.

Det kan undertiden føles som opgøret mellem at bryde ud eller at bryde sammen.

Fakta om stress

Sundhedsstyrelsen såvel som stress- og arbejdsmedicinske klinikker landet over melder om kraftig stigning i antallet at stressramte. Eksempelvis har Arbejdsmedicinsk Klinik i Odense netop offentligt opgørelse, der viser stigning på 32 % over en femårsperiode. Ifølge deres undersøgelse er stress i dag årsag til 48 % af alt sygefravær. Således er 6 ud af 10 danskere i løbet af arbejdslivet i berøring med stress, angst og depression enten fordi de selv eller en kollega er ramt.

Stressforeningen skriver desuden, at der hver dag er 35.000 danskere sygemeldt pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, som kan resultere i eksempelvis stress, udbrændthed og depression. Stress kan altså ramme alle – og ofte, når vi mindst venter det.

Terapien kan foregå i mine terapilokaler eller ved hjemme konsultation

Du er velkommen til at ringe til mig, så giver jeg gerne uforpligtende mit forslag til et eventuelt videre forløb. Ring på tlf. 31 21 15 61, eller skriv til niels.gallo@mail.dk

Læs også om terapi for eksistensielle kriser eller se priserne for terapi hos Niels Rom