Eksistentielle kriser

Er du det rigtige sted i dit liv?

Eksistentielle kriser opstår når vores hidtidige forståelse af os selv og vores omverden trues eller står for fald. Når det vi har taget for givet forsvinder eller forandres. Det er med andre ord en del af livets omskiftelighed at vi kan miste vores vanlige fodfæste. Jeg kan eksempelvis miste – eller miste min vanlige opfattelse af – mig selv, min partner, min familie, min sundhed, min selvrespekt, min autoritet, mit job, min økonomi, min ubekymrethed.

At miste kan også forstås i betydningen at revurdere.

Det er her håbet kommer ind.

Det kinesiske skrifttegn for krise er sat sammen af tegnene for “fare” og “mulighed”.
Foruden at være en fare for os, som rummer risikoen for at noget i os svækkes eller går til grunde, er kriser også muligheder. Krise er altså ikke en sygdom, men livsforhold man skal vokse og “vækste” sig igennem.

Kriser er formentlig der, hvor vi er tættest på vores vækstpotentialer.

Terapien kan foregå i mine terapilokaler eller ved hjemme konsultation

Du er velkommen til at ringe til mig, så giver jeg gerne uforpligtende mit forslag til et eventuelt videre forløb. Ring på tlf. 31 21 15 61, eller skriv til niels.gallo@mail.dk

Priserne for terapi hos Niels Rom finder du her